Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

ADR Cursus

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de controle op het personeel dat betrokken is bij gevaarlijke stoffen verder verduidelijkt. Ook het personeel van de afzender van gevaarlijke stoffen moet zijn opgeleid in overeenstemming met hoofdstuk 1.3 van het ADR en beschikken over gedetailleerde uitvoeringsprocedures en instructies.

ADR Cursus wettelijke basis

Conform het hoofdstuk 1.3 (veiligheid), 1.10 (beveiliging) en 8.2.3 (opleiding) van de wet gevaarlijke stoffen over de weg, moeten alle medewerkers die taken hebben m.b.t. het laden, lossen, en vervoeren van ADR-goederen dienovereenkomstig zijn opgeleid.

Inhoud ADR cursus

De training bij Alex-opleidingen wordt altijd toegespitst op het werkgebied van de klant en de functie van de medewerkers. Op die manier gaat de cursist al snel de theorie herkennen met als doel dit in de praktijk toe te passen. Onder meer is er aandacht voor;

⦁ Herkennen van gevaarlijke stoffen zendingen;
⦁ Gevaarseigenschappen;
⦁ Kennis over de verpakkingen;
⦁ Etikettering en kenmerking;
⦁ Documentatie
⦁ Opslag (PGS15);
⦁ GHS symbolen
⦁ Classificatie;
⦁ Controles
⦁ Wat te doen bij lekkage / calamiteit

Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname. Indien gewenst kan de cursus worden afgesloten met een examen.

Uw organisatie besteedt gericht aandacht aan de gevaren die het werken met ADR-stoffen met zich mee brengen. Preventie door Awareness; dat is de werkwijze van Alex-opleidingen. Veiligheid voor personen, bezittingen en milieu.

Neem contact op voor meer informatie of een prijsopgave voor een cursus door een veiligheidsadviseur ADR.

adr cursus