Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

Arbo

- Inhuren van een deskundige -

In de Arbowet wordt omschreven dat er voortdurend aandacht moet zijn voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van medewerkers. Het is noodzakelijk om het aantal ongevallen en ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden. De afgelopen twee jaar is het ziektepercentage echter zorgwekkend gestegen met maar liefst 20% !

Gemiddeld verzuimt stijgt in Nederland:

  • 3,5 %  in  2016
  • 3,8 %  in  2017
  • 4,2 %  in  2018   (20% toename in 2 jaar)

(bron: CBS)

De laatste tijd is er in toenemende mate aandacht en controle op de zogenoemde CMR stoffen. Dit zijn stoffen die o. a. kankerverwekkend zijn. Dit betreft niet alleen stoffen die veel in de media verschenen zoals Chroom 6. De controlerende instantie zal bijvoorbeeld ook contoleren op uitlaatgassen waaraan een medewerker mogelijk wordt blootgesteld.

 

Preventie hieromtrent moet  door de werkgever te worden geregeld. Echter als er onvoldoende kennis in huis is, kan er gebruik worden gemaakt van een extern deskundige. Alex Consultancy kan u hierbij helpen. Wij werken samen met specialisten zoals veiligheidskundigen en arbeidshygiënisten. Ook kunnen wij u adviseren bij het opstellen van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, met daaraan gekoppeld een Plan van Aanpak.

Neem contact op voor meer informatie

Verzuim