Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

GHS

GHS of voluit Globally Harmonised System regelt de etiketten op de (consumenten-) verpakking voor het gebruik van gevaarlijke stoffen. Deze blijven verschillend van de etiketten voor transport en opslag, respectievelijk het ADR en PGS15. Onderstaande oranje pictogrammen (was alleen Europees) zijn vervangen door de hiernaast getoonde ruitvormige pictogrammen (wereldwijd) met rode rand.

In 2015 werd het systeem definitief ingevoerd, waarmee ook een einde kwam aan de soms verontrustende interpretatieverschillen tussen landen, waarbij producten in het ene land wél giftig waren en in het andere land niet. Naast het pictogram moeten op het etiket de “H- en P- zinnen" worden vermeld.  H-zinnen (hazard) geven het gevaar aan en P-zinnen (Precaution) geven de te nemen voorzorgsmaatregel aan.

 

Deze etiketten vervangen niet de gevaarlijke stoffen etiketten zoals voorgeschreven in het ADR en PGS 15. Tijdens het transport en opslag moeten deze duidelijk op de verpakking aanwezig zijn.

Neem contact op voor meer informatie

 

ghs-training-globally-harmonized-system