Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

Opslag gevaarlijke stoffen

De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen is niet zonder risico. Daarom dienen er maatregelen te worden getroffen bij het opslaan van gevaarlijke stoffen. Er moet rekening te worden gehouden met brandveiligheid, arbeidsveiligheid en milieuveiligheid.
In de PGS 15 worden richtlijnen gegeven voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen. Naast de in het ADR geclassificeerde gevaarlijke stoffen, is er, onder meer door vooruitgang in onderzoek, steeds meer aandacht voor de zogenaamde CMR stoffen: Carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen.

Er wordt onderscheid gemaakt in classificatie van stoffen, de opgeslagen hoeveelheid en verpakkingseenheid. Naast de voorschriften voor verpakkingen zijn er ook voorschriften voor bijvoorbeeld brandbeveiliging en bodem bescherming. Het Activiteitenbesluit en/of omgevingsvergunning moeten worden getoetst.

Om aan de wettelijke eisen te voldoen kunt u ons inschakelen. Wij adviseren u op basis van ons specialisme gevaarlijke stoffen.

Dat betekent dat uw organisatie aandacht besteedt aan de gevaren die het werken met ADR-stoffen met zich mee brengen. Preventie door Awareness; dat is de werkwijze van Alex-advies. Veiligheid voor personen, bezittingen en milieu.

Neem contact op voor meer informatie.