Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

Transport

Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg is aan regels gebonden. Door de grote diversiteit aan gevaarlijke stoffen met uiteenlopende gevaarseigenschappen in combinatie met de diversiteit aan gewenste hoeveelheden en verpakkingen is de ADR-wetgeving redelijk uitgebreid. Het grootste gedeelte is vastgelegd in Europees verband, een klein deel heeft alleen betrekking op Nederland. Naast de modaliteit Wegtransport zijn er ook regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen met andere modaliteiten. Voor luchttransport is dat IATA, voor zeevracht IMDG en voor treinvervoer RID.

 

De functie van Veiligheidsadviseur bestaat sinds 1 januari 2000. In eerste instantie waren de taken gericht op het transport zelf. Door de jaren heen zijn niet alleen de taken uitgebreid, maar door de toenemende ketenverantwoordelijkheid ook het werkgebied.  Met ingang van 1 januari 2019 dient ook de afzender een  veiligheidsadviseur ADR in dienst te hebben of in te huren.

 

De veiligheidsadviseur ziet onder meer toe op het toepassen van de juiste verpakkingsinstructies en het juist etiketteren van zendingen.

Neem contact op voor meer informatie