Bel voor een persoonlijk advies
06-12010770

banner

Veiligheidsadviseur ADR

Met ingang van 1 januari 2019 is de verplichting voor het kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur ADR verder aangescherpt. De wijziging benadrukt dat de afzender ook een veiligheidsadviseur moet inhuren of in dienst moet hebben. Daarnaast is het takenpakket van de veiligheidsadviseur gewijzigd.

Taken van een veiligheidsadviseur ADR

⦁ Nagaan of de voorschriften betreffende het verzenden en vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg worden nageleefd;
⦁ De onderneming adviseren bij activiteiten betreffende verzenden, verpakken, laden, lossen en/of vervoeren van gevaarlijke goederen;
⦁ Opstellen van het wettelijk verplichte jaarverslag.

Om aan deze wettelijke eisen te voldoen kunt u ons inschakelen. Het kiezen voor een externe veiligheidsadviseur heeft méér voordelen. Zo is deze altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen in het ADR, PSG 15 en andere wet- en regelgeving.

Veiligheidsadviseur ADR inhuren

Dat betekent dat uw organisatie ruim aandacht besteedt aan de gevaren die het werken met ADR-stoffen met zich mee brengen. Preventie door Awareness; dat is de werkwijze van Alex-consultancy. Veiligheid voor personen, bezittingen en milieu.

Neem contact op voor meer informatie of een persoonlijke afspraak.

veiligheidsadviseur adr